NIMs arbeid

Forespørsel om møte med administrerende direktør i KS

NIM har sendt brev til administrerende direktør i KS hvor vi ber om et møte for å overlevere og presentere rapporten «Kommuner og menneskerettigheter» samt for å diskutere et mulig samarbeid om oppfølging av rapporten.

Til: Administrerende direktør i KS

Åpent brev fra GANHRI til verdens ledere

NIM og 116 andre nasjonale institusjoner for menneskerettigheter ber i et åpent brev til statene på COP26 om at de forplikter seg til større utslippskutt for å sikre menneskers rett til liv og helse.

Til: Statene på COP26

Forespørsel om møte med ny justis- og beredskapsminister

NIM har sendt brev til justis- og beredskapsministeren hvor temaet er en rekke forhold NIM håper statsråden vil prioritere i videre arbeid, slik som forholdene for innsatte i norske fengsler, ivaretakelse av barns rettigheter, erstatning for ikke-økonomisk tap ved krenkelser av menneskerettighetene, og endring av vergemålssystemet i tråd med FNs konvensjon om rettighetene til mennesker med funksjonsnedsettelser (CRPD).

Til: Justis- og beredskapsdepartementetJustis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl

Forespørsel om møte med ny klima- og miljøminister

NIM mener det er en risiko for at Norges begrensede nasjonale utslippskutt, betydelige eksporterte forbrenningsutslipp og mangel på spesifiserte årlige planer frem til nullutslipp er i strid med grunnleggende rettigheter. For å styrke den menneskerettslige etterlevelsen på klimaområdet, anbefaler NIM den nye klima- og miljøministeren å revidere klimaloven for å lovfeste 1,5-gradersmålet, spesifisere årlige kutt frem til nullutslipp og opprette en uavhengig klimakommisjon.

Til: Klima- og miljødepartementetKlima- og miljøminister Espen Barth Eide

Forespørsel om møte med ny kultur- og likestillingsminister

NIM har sendt brev til kultur- og likestillingsministeren hvor særlig spørsmål som handler om retten til likestilling for mennesker med nedsatt funksjonsevne er tema.

Til: Kultur- og likestillingsminister Anette TrettebergstuenKulturdepartementet

Forespørsel om møte med ny barneminister

I brevet til barne- og familieminister Kjersti Toppe peker NIM på barnevernssakene mot Norge i EMD, behovet for å styrke nasjonale klageordninger for barn og barns rett til medvirkning i politikk og tiltak.

Til: Barne- og familiedepartementetBarne- og familieminister Kjersti Toppe

Brev til partiene på Stortinget fra NIM

I forbindelse med åpningen av det nye Stortinget for perioden 2021 – 2025, har NIM sendt brev til partiene som sitter på Stortinget. I brevet gir NIM informasjon om vårt mandat, og hvordan vi kan bistå i partienes arbeid i kommende stortingsperiode.

Til: Partiene på Stortinget

Om Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) og vår rolle overfor Stortinget og kontroll- og konstitusjonskomiteen

Fra og med 1. oktober 2021 er alle saker og dokumenter på Stortinget som angår NIM blitt overført fra justiskomiteens til kontroll- og konstitusjonskomiteens ansvarsområde. NIM har derfor sendt brev til den nye kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, for å gi informasjon om NIMs mandat og en oversikt over hvordan vi kan yte bistand.

Til: Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité

NIMs mandat og samarbeid med Stortingets presidentskap

NIM har sendt brev til det nye presidentskapet på Stortinget, i forbindelse med åpningen av det nye Stortinget for perioden 2021 – 2025. NIM gir informasjon om vårt mandat og en oversikt over hvordan vi kan yte bistand. I tillegg fremmes det noen merknader knyttet til NIMs adgang til å avgi særskilte meldinger til Stortinget.

Til: Stortingets presidentskap
Hurdalsjøen hotell

NIMs innspill til regjeringsforhandlingene

Med utgangspunkt i det nye flertallet på Stortinget etter valget, har NIM sendt innspill til partiene som sonderer om regjeringssamarbeid med innspill til hva vi mener bør inn i en ny regjeringsplattform.