Publikasjoner

Avgrens utvalget

Publikasjoner
Publikasjoner
Mottakere
Mottakere
   Tema
   Tema
   Velg tidsperiode
   Velg tidsperiode

   Søk etter publikasjonsnummer

   Les mer om nummereringssystemet her.

   Viser 21–30 av 38 treff.

   «Kommuner og menneskerettigheter»

   Uten innsats fra kommunene får vi ikke gjennomført menneskerettighetene i Norge. Les mer om det i vår rapport «Kommuner og menneskerettigheter».

   NIM-R-2021-003-v02

   Climate and Human Rights

   NIM har publisert en oppdatert versjon av rapporten «Klima og menneskerettigheter» på engelsk.

   NIM-R-2020-004-v02-EN

   Vaksinasjon og menneskerettigheter

   Hvilke ulike virkemidler kan en stat kan ta i bruk for å sikre at befolkningen gjennomfører et ønsket vaksineprogram? I rapporten «Vaksinasjon og menneskerettigheter – en menneskerettslig analyse» går NIM gjennom relevant praksis i relasjon til vaksiner og menneskerettigheter.

   NIM-R-2021-001

   Hvorfor dømmes Norge i EMD?

   NIM har publisert rapporten «Hvorfor dømmes Norge i EMD? En statusrapport om barnevernsfeltet»

   NIM-R-2020-006

   Klima og menneskerettigheter

   I denne rapporten vurderer NIM hvilke menneskerettslige forpliktelser staten har til å avverge ytterligere klimaendringer, etter Grunnloven og EMK, samt FN-konvensjonene om menneskerettigheter.

   NIM-R-2020-004

   Natural Resource Development, Business and the Rights of Indigenous Peoples

   Næringsutvikling i urfolksområder og utbygging av vindkraftverk som et ledd i den nasjonale satsingen på fornybar energi reiser flere menneskerettslige spørsmål. NIM og OECDs kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv holdt i juni seminar om sentrale problemstillinger for samene i møte med vindkraft- og gruveutbygging. Her er rapporten fra seminaret.

   NIM-R-2019-004