Ivaretakelsen av menneskerettighetene ved håndteringen av utbruddet av covid-19

NIM-R-2020-005
Illustrasjon: Magnus Eide/NIM

NIM har i denne rapporten kartlagt hvordan menneskerettighetene har vært ivaretatt ved myndighetenes håndtering av utbruddet og håndteringen av covid-19.

Rapporten kan leses her.