Skeives menneskerettigheter

På denne siden finner du informasjon om skeives menneskerettighetsvern. NIM har bl.a. skrevet rapporter, høringsuttalelser og artikler, gjennomført holdningsundersøkelser og spilt inn panelsamtale om temaet.

Ny undersøkelse om holdinger til skeive

40 prosent har observert hets eller hatprat mot skeive i løpet av det siste året. Det viser en undersøkelse utført av Verian på oppdrag fra Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM). I tillegg fremkommer det at mer enn én av fem er enig i påstand om at kampen for LHBT+-personers rettigheter har gått for langt, samt at de som oppgir å ikke ha noen skeive i sin nære omgangskrets eller ikke kjenner noen skeive i større grad har negative holdninger til og oppfatninger om skeive.

Rapport om skeives menneskerettighetsvern

Ei oversikt over utvalde delar av menneskerettsvernet til lhbti+-personar. Rapporten gir ei overordna oversikt over det menneskerettslege vernet skeive har etter norsk rett og dei ulike internasjonale menneskerettskonvensjonane Noreg er bunden av, på fire utvalde område: Vern mot diskriminering; Vern mot hets, trakassering og hatefulle ytringar; Retten til kjønnsidentitet; Vern mot vald og overgrep.

Relevante artikler

Her har vi samlet noen av artiklene vi har skrevet om temaet.

Nye funn om skeives situasjon i Europa

Nye funn om skeives situasjon i Europa

EUs byrå for grunnleggende rettigheter (FRA) har undersøkt skeives situasjon i Europa. Mens det er gjort fremskritt på en del områder, finnes det fremdeles store og økende utfordringer.

40 prosent har observert hets eller hatprat mot skeive i løpet av det siste året

40 prosent har observert hets eller hatprat mot skeive i løpet av det siste året

Det viser en undersøkelse utført av Verian på oppdrag fra NIM. I tillegg fremkommer det at mer enn én av fem er enig i påstand om at kampen for LHBT+-personers rettigheter har gått for langt, samt at de som ikke har noen skeive i sin nære omgangskrets eller ikke kjenner noen skeive i større grad har negative holdninger til og oppfatninger om skeive.

Skeiv rett – Skeive som menneskerettslege subjekt

Skeiv rett – Skeive som menneskerettslege subjekt

I motsetning til fleire andre minoritetsgrupper har ikkje lhbt-personar og andre som bryt med samfunnet sine forventingar til kjønn og seksualitet ein menneskerettskonvensjon. Kvar finn ein eigentleg menneskerettane til skeive?

Skeiv rett –  EMK som levende instrument

Skeiv rett – EMK som levende instrument

Hvorfor kan menneskerettighetene innebære en ting den ene dagen og så noe helt annet et par år senere? I denne artikkelen ser vi nærmere på utviklingen av skeives menneskerettighetsvern under EMK.

Panelsamtale om rettighetene til skeive

Hvordan står det til med skeives menneskerettigheter? Programleder Morten Hegseth, FRIs leder Inge Alexander Gjestvang og NIMs Adele Matheson Mestad og Anine Kierulf diskuterer spørsmålet i denne sendingen av «Menneskerettigheter i hagen» fra juni 2023.

Høringsuttalelser