Ytringsfrihet

Sentrale bestemmelser

Grl. § 100, EMK art. 10, SP art. 19, Grl. § 101, EMK art. 11, SP art. 21 og 22.

Sentral alminnelig lovgivning

Arbeidsmiljøloven kap. 2A , mediefridomslova, straffeprosessloven § 125. Aktuelle grenser: Straffeloven §§ 136, 183, 185, 263, 266, 266a, 267, 317 og skadeerstatningsloven §§ 3-6 og 3-6a. Offentleglova.

 

Foto: Tero Vesalainen/iStock photo.