Menneskerettigheter kort forklart

Hva er menneskerettigheter?


Hvor kommer menneskerettighetene fra?


Hvorfor har vi menneskerettigheter?


Hvilken menneskerettighet er viktigst?


Hvordan kan demokrati og menneskerettigheter stå i et spenningsforhold?


Skjer det menneskerettighetsbrudd i Norge?


Hvordan ivaretas menneskerettighetene i norsk lovverk?


Forskjellen på det å ha rett og det å få rett


Kan staten begrense menneskerettighetene?


Har Norge ansvar for menneskerettigheter utenfor Norge?


Kan Den europeiske menneskerettsdomstol bestemme over Norge?