Temavideoer

Samehets

Samehets

Artist Ella Marie Hætta Isaksen, lagdommer Susann Funderud Skogvang, sametingsråd Runar Sammol Myrnes Balto og NIMs Peter Dawson og Anders Broderstad forteller hvorfor samehets er et samfunnsproblem.

Barns klagemuligheter

Barns klagemuligheter

NIM mener at Stortinget bør sørge for en utredning av barns klagemuligheter. I denne videoen forklarer NIMs seniorrådgiver Kirsten Kolstad Kvalø hvorfor NIM mener dette er viktig.

Isolasjon i fengsel

Isolasjon i fengsel

Innsatte har menneskerettigheter på lik linje med alle andre, og overdreven bruk av isolasjon kan bryte med menneskerettighetene. NIM og Sivilombudet mener det haster å bedre innsattes soningsforhold. Det har vi ment lenge.