Høring - Eu-kommisjonens forslag til endringer i Dublin III og Eurodac II (273 KB)
I 2016 ble over 65 millioner mennesker i verden fordrevet fra hjemmene sine. Illustrasjonsfoto: Priscilla Du Preez, Unsplash unsplash-logoPriscilla Du Preez

I denne høringsuttalelsen vil vi peke på enkelte aspekter ved endringsforslaget som det ut fra et menneskerettslig perspektiv kan være grunn til å
være oppmerksom på i det videre arbeidet