Endringer i rettshjelploven mv.

NIM-H-2016-003
NIMs høringsuttalelse om fri rettshjelp(1) (pdf) 265.82 KB

Det er NIMs syn at endringsforslaget i praktiske tilfeller ikke oppfyller statens positive plikt til å gi tilgang på fri rettshjelp etter EMK art. 6 nr. 1. Statens positive plikt kan gå videre enn endringsforslaget på følgende måter: (1) Staten kan ha plikt til å gi tilgang på rettshjelp i andre formuerettslige tvister mellom tidligere ektefeller og samboere […]

Det er NIMs syn at endringsforslaget i praktiske tilfeller ikke oppfyller statens positive plikt til å gi tilgang på fri rettshjelp etter EMK art. 6 nr. 1. Statens positive plikt kan gå videre enn endringsforslaget på følgende måter: (1) Staten kan ha plikt til å gi tilgang på rettshjelp i andre formuerettslige tvister mellom tidligere ektefeller og samboere enn tvister som gjelder felles bolig som partene eier; (2) staten vil kunne være forpliktet til å gi tilgang på fri rettshjelp selv om søkeren ikke har foreldreansvar for barn under 18 år; (3) på det generelle saksfeltet vil staten etter omstendighetene være forpliktet til å gi tilgang på rettshjelp i form av fri sakførsel, og ikke bare fritt rettsråd.