Håndhevingen på diskrimineringsområdet

NIM-H-2016-011
høring om effektivisering av håndheving på diskrimineringsområdet (pdf) 162.81 KB

På generelt grunnlag støtter vi målsettingen om er mer effektiv håndheving på diskrimineringsområdet.