Høringsuttalelse til forslag til ny domstollov (264 KB)
Norges lover

Adgangen til å ta lyd- og bildeopptak i forbindelse med rettssaker reiser noen menneskerettslige problemstillinger