Ny domstollov (31. oktober)

NIM-H-2016-008
Høringsuttalelse til forslag til ny domstollov (pdf) 263.62 KB
Norges lover
Norges lover

Adgangen til å ta lyd- og bildeopptak i forbindelse med rettssaker reiser noen menneskerettslige problemstillinger

Adgangen til å ta lyd- og bildeopptak i forbindelse med rettssaker reiser noen menneskerettslige problemstillinger