Uttalelse – Oppfølging av Tater/romaniutvalgets rapport

NIM-H-2016-002
Uttalelse fra Nasjonal institusjon for menneskerettigheter ang. høring – oppfølging av Tater/romaniutvalgets rapport (pdf) 94.14 KB
Foto: Warren Wrong/Unsplash

NIM kan i det vesentlige slutte seg til utvalgets forslag og vil i det følgende påpeke følgende: Ta et tydelig oppgjør med fortiden, og offentlig bekrefte at staten tar ansvar for tidligere tiders overgrep og forsømmelser; Bygge opp tilliten mellom romanifolket/taterne og myndighetene. Sikre romanifolket/taterne reell deltakelse i prosesser som angår dem; Forebygging og tiltak ved diskriminering; . Legge til […]

NIM kan i det vesentlige slutte seg til utvalgets forslag og vil i det følgende påpeke følgende: Ta et tydelig oppgjør med fortiden, og offentlig bekrefte at staten tar ansvar for tidligere tiders overgrep og forsømmelser; Bygge opp tilliten mellom romanifolket/taterne og myndighetene. Sikre romanifolket/taterne reell deltakelse i prosesser som angår dem; Forebygging og tiltak ved diskriminering; . Legge til rette for at det kan avklares om det har foregått og fremdeles finner sted rettstridige forhold, herunder menneskerettighetskrenkelser.