Eksklusjon fra flyktningstatus

NIM-H-2016-005
Uttalelse utlendingslov utvisning (pdf) 168.83 KB
I 2016 ble over 65 millioner mennesker i verden drevet fra hjemmene sine. Foto: Tim Marshall/Unsplash

NIM er positive til at departementet vil vurder om det er behov for justeringer eller overgangsregler for å sikre at nye regler ill er is strid med Grunnloven § 97 om tilbakevirkende kraft.

NIM er positive til at departementet vil vurder om det er behov for justeringer eller overgangsregler for å sikre at nye regler ill er is strid med Grunnloven § 97 om tilbakevirkende kraft.