Muntlig høring om ratifisering av FNs individklageordninger

NIM-H-2016-010
Høringsnotat ratifisering (pdf) 407.98 KB
ON olmmošvuoigatvuođaid váldokantuvra gávdno šveicalaš gávpogis Genève. Govat: UN Photo/Violaine Martin
FNs hovedkontor for menneskerettigheter ligger i den sveitsiske byen Genève. Foto: ©UN Photo/Violaine Martin

I anledning den muntlige høringen om ratifiseringen den 17. november 2015, inngir NIM med dette våre tre hovedargumenter for hvorfor Norge bør ratifisere de tre tilleggsprotokollene.

I anledning den muntlige høringen om ratifiseringen den 17. november 2015, inngir NIM med dette våre tre hovedargumenter for hvorfor Norge bør ratifisere de tre tilleggsprotokollene.