Høringsnotat ratifisering (408 KB)
ON olmmošvuoigatvuođaid váldokantuvra gávdno šveicalaš gávpogis Genève. Govat: UN Photo/Violaine Martin
FNs hovedkontor for menneskerettigheter ligger i den sveitsiske byen Genève. Foto: ©UN Photo/Violaine Martin

I anledning den muntlige høringen om ratifiseringen den 17. november 2015, inngir NIM med dette våre tre hovedargumenter for hvorfor Norge bør ratifisere de tre tilleggsprotokollene.