De problemstillinger som tas opp er: Barnevern og ni EMD saker; mindreårige asylsøkere;  vold mot barn, spesielt mot samiske barn; ratifisering av tilleggsprotokollen til FNs barnekonvensjon - klagemekanismen; internering av asylsøkere barn asylsøkere.

Innspill - FNs Barnekomite (658 KB)
ON olmmošvuoigatvuođaid váldokantuvra gávdno šveicalaš gávpogis Genève. Govat: UN Photo/Violaine Martin
FNs hovedkontor for menneskerettigheter ligger i den sveitsiske byen Genève. Foto: ©UN Photo/Violaine Martin

Komiteen (CRC) møtes for å utarbeide ‘List of Issues’ (saksliste) med tilhørende spørsmål til Norge, og inviterer frivillige organisasjoner og uavhengige institusjoner til å gi muntlige innspill før de de utarbeider sakslisten. Staten vil bli bedt om å besvare spørsmålene før komiteens formelle høring/dialog med Norge neste år. Ved å følge lenken som finnes øverst i denne artikkelen, så finner du NIMs brev til komiteen.