Forslag om kompetansebehov i barnevernstjenesten

Innspill til forslag til kompetansebehov i barneverntjenesten (pdf) 394.66 KB

Det er viktig og positivt at det løftes frem i utredningen at barnevernarbeider må ha kunnskap om rettigheter og plikter i FNs barnekonvensjon. Denne konvensjonen oppstiller helt grunnleggende rettigheter for barn, som alle barnevernsarbeidere må ha kunnskap om i sitt virke.