De problemstillinger som tas opp er: ny likestilling- og diskrimineringlov; LDO og LDN i overgangsfasen, ny utredningsinstruks; samiske kvinner og helse; seksuell vold;  seksuell vold og vold i nære relasjoner i samiske samfunn;  kvinner i fengsel og likelønn.

NIM supplementary report to CEDAW 68th session_final (675 KB)
©UN Photo / Jean-Marc Ferré.