Temarapport 2016 – Omsorg for enslige mindreårige asylsøkere

NIM-R-2016-003
Temarapport 2016 - Omsorg for enslige mindreårige asylsøkere (pdf) 598.83 KB

Hvert år kommer det asylsøkende barn til Norge uten omsorgspersoner. Enslige mindreårige asylsøkere er, som andre barn, sårbare. Sårbarheten deres forsterkes ytterligere av at de er i et fremmed land og uten sine primære omsorgspersoner.