Temarapport 2016 – Sjøsamenes rett til sjøfiske

NIM-R-2016-002
Temarapport 2016 - Sjøsamenes rett til sjøfiske(1) (pdf) 374.42 KB

Fiske er en helt sentral del av den sjøsamiske kulturen. Vidtgående reguleringer av fisket, kan derfor medføre en stor utfordring for den sjøsamiske kulturens overlevelse.