Fiske er en helt sentral del av den sjøsamiske kulturen. Vidtgående reguleringer av fisket, kan derfor medføre en stor utfordring for den sjøsamiske kulturens overlevelse.

Temarapport 2016 - Sjøsamenes rett til sjøfiske(1) (374 KB)