Høringsuttalelse om DGF (544 KB)

Vårt anbefalinger er at et eventuelt dataovervåkingssystem er i samsvar med gjeldende konstitusjonelle og menneskerettslige regler, som legger rettslig bindende begrensninger for hvilke inngrep
etterretningstjenesten kan foreta overfor borgerne.