Forslag til endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften – partsstatus i utlendingssaker

NIM-H-2017-012
Høring - endringer i utlendingsloven - partsstatus i utlendingssaker (pdf) 558.34 KB
I 2016 ble over 65 millioner mennesker i verden fordrevet fra hjemmene sine. Illustrasjonsfoto: Priscilla Du Preez, Unsplash unsplash-logoPriscilla Du Preez

Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) har ved sin rikholdige praksis utpenslet mer konkret hva som ligger i EMK artikkel 8 om retten til familieliv. Bestemmelsen gir også hjemmel for inngrep i retten til familieliv. For at staten skal kunne gjøre inngrep i denne retten, må inngrepet blant annet være «i samsvar med loven» og «nødvendig i et demokratisk samfunn». […]

Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD) har ved sin rikholdige praksis utpenslet mer konkret hva som ligger i EMK artikkel 8 om retten til familieliv. Bestemmelsen gir også hjemmel for inngrep i retten til familieliv. For at staten skal kunne gjøre inngrep i denne retten, må inngrepet blant annet være «i samsvar med loven» og «nødvendig i et demokratisk samfunn». Det kan også utledes prosessuelle garantier fra EMK artikkel 8, som stiller krav til beslutningsprosessen ved inngrep i de rettigheter som kan utledes av bestemmelsen.