Forslag til endringer i utlendingsloven – utvidelse av mishandlingsbestemmelsen

NIM-H-2017-011
høring - endringer i utlendingsloven - utvidelse av mishandlingsbestemmelsen (pdf) 490.88 KB

Norske myndigheter har etter EMK artikkel 8 en positiv forpliktelse til å sikre at personer i Norge ikke utsettes for vold og overgrep. I høringsbrevet foreslås det at personer med midlertidig oppholdstillatelse som ektefelle eller samboer til en person bosatt i Norge skal ha et rettskrav på oppholdstillatelse på selvstendig grunnlag ikke bare dersom samlivet tar slutt og […]

Norske myndigheter har etter EMK artikkel 8 en positiv forpliktelse til å sikre at personer i Norge ikke utsettes for vold og overgrep. I høringsbrevet foreslås det at personer med midlertidig oppholdstillatelse som ektefelle eller samboer til en person bosatt i Norge skal ha et rettskrav på oppholdstillatelse på selvstendig grunnlag ikke bare dersom samlivet tar slutt og vedkommende har vært utsatt for vold av samlivspartner, men også dersom vedkommende har vært utsatt for vold fra andre husstandsmedlemmer.