Tilknytningskrav for familieinnvandring

NIM-H-2017-022
Høringsuttalelse - endringer i utlendingsforskriften- tilknytningskrav ved familieinnvandring (pdf) 559.16 KB
I 2016 ble over 65 millioner mennesker i verden fordrevet fra hjemmene sine. Illustrasjonsfoto: Priscilla Du Preez, Unsplash unsplash-logoPriscilla Du Preez

NIM ser at asyl og migrasjon er et komplekst område hvor kryssende hensyn gjør seg gjeldende. Forslaget til endringer i utlendingsforskriften om presisering av tilknytningskravet berører imidlertid noen sentrale menneskerettslige problemstillinger. I denne høringsuttalelsen vil vi peke på enkelte aspekter ved forslaget som det ut fra et menneskerettslig perspektiv kan være grunn til å være oppmerksom på i det videre […]

NIM ser at asyl og migrasjon er et komplekst område hvor kryssende hensyn gjør seg gjeldende. Forslaget til endringer i utlendingsforskriften om presisering av tilknytningskravet berører imidlertid noen sentrale menneskerettslige problemstillinger. I denne høringsuttalelsen vil vi peke på enkelte aspekter ved forslaget som det ut fra et menneskerettslig perspektiv kan være grunn til å være oppmerksom på i det videre arbeidet.