Innspill til ny handlingsplan mot voldtekt

NIM-H-2018-010
Høring handlingsplan mot voldtekt - PDF (pdf) 734.38 KB
Illustrasjonsbilde: Alex Iby, Unsplash unsplash-logoAlex Iby

NIM ser positivt på regjeringens arbeid med ny handlingsplan mot voldtekt, men understreker at det bør utarbeides en ny overordnet handlingsplan mot vold og overgrep, herunder vold i nære relasjoner. I dag eksisterer det ingen slik overordnet plan.

NIM har avgitt innspill til arbeidet med en ny handlingsplan mot voldtekt. Det er tre hovedpunkter som NIM anser viktige i det videre arbeidet med handlingsplanen: (1) Norges forpliktelser etter Istanbulkonvensjonen, (2) beskyttelsen av sårbare grupper, og (3) viktigheten av effektive prosessuelle beskyttelsemekanismer. På bakgrunn av dette anbefaler NIM at handlingsplanen må implementere nevnte konvensjon, sikre beskyttelsen av sårbare grupper gjennom tilpassede tiltak og sikre effektive prosessuelle beskyttelsesmekanismer for fornærmede i etterforskningen og straffeforfølgelsen. Les hele vår uttalelse ved å følge lenken lenger oppe på denne siden.