Undersøkelser viser at opptil 49% av samiske kvinner i Norge har vært utsatt for vold eller overgrep, men at svikt i systemene kan føre til at de ikke får den hjelpen de trenger. NIM har avdekket en stor menneskerettslig utfordring på dette området, som behandles i «temarapport om vold og overgrep i samiske samfunn».

Illustrasjonsbilde: Micah Hallahan, Unsplash. unsplash-logoMicah Hallahan

NIM presenterer hovedfunnene i rapporten på et lunsjseminar i Tromsø 22. juni 2018. Rapporten har som mål å sette søkelys på en sentral menneskerettslig utfordring i Norge i dag, og å bidra til forebygging av brudd på menneskerettighetene ved å avklare myndighetenes menneskerettslige plikt til å forebygge, avverge og etterforske vold og overgrep for en særlig utsatt gruppe. Vi har flere anbefalinger om hvordan staten bedre kan ivareta den samiske voldsutsattes menneskerettigheter.

Følg seminaret her

Les temarapporten her

Program

Enkel lunsj

Velkommen ved direktør Petter Wille, NIM og direktør Niklas Labba, SESAM/UiT
Presentasjon a temarapporten ved seniorrådgiver Stine Langlete, NIM

Tre innlegg om tematikken:

  • ved Sametingspresident Aili Keskitalo
  • ved førsteamanuensis Astrid Eriksen, UiT/OsloMet
  • ved journalist Kenneth Hætta

Panelsamtale

  • Sametingspresident Aili Keskitalo
  • Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm
  • Leder av SANKS Gunn Heatta
  • Leder for organisasjonen Noereh Dávvet Bruun-Solbakk
  • Direktør ved Árran Julevsáme guovdásj/Lulesamisk senter Lars Magne Andreassen
  • Seniorrådgiver Stine Langlete, NIM 

Kunstnerisk innslag

Seminaret er åpent for alle og det kreves ingen påmelding.

Se invitasjon på samisk  her

Seminaret vil bli tolket mellom norsk og nordsamisk.

Velkommen!