Uttalelse til NOU 2017:16 På liv og død – palliasjon til alvorlig syke og døende.

NIM uttalelse - NOU 2017 16 På liv og død (pdf) 813.71 KB

NIM har kommet med innspill til regjeringens NOU 2017:16 På liv og død – palliasjon til alvorlig syke og døende. NIM har uttalt seg om de områdene som berører de menneskeretslige konsekvensene av utredningen, blant annet forholdet mellom helsepersonells inngrepsplikt og pasientens selvbestemmelse og spørsmål som reises i forbindelse med alvorlig syke barn.