Uttalelse til rapport om behandlingstilbud til personer med kjønnsinkongruens-/kjønnsdysfori

Høringssvar helsetilbud transpersoner_fra NIM (vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document) 360.29 KB

NIM har avgitt høringsuttalelse til Helse Sør-Øst sin rapport om helsetilbudet til transpersoner. NIM uttrykker en bekymring for at rapporten ikke gir det nødvendige beslutningsgrunnlaget, men skriver samtidig at helsetilbudet må styrkes gjennom faktiske endringer.

Helse Sør-Øst sendte rapporten på høring 17. april 2018, og NIM har følgende bemerkninger til rapporten:

  • høringsfristen på fem uker er svært kort;
  • helsetilbudet til personer med kjønnsinkongruens/kjønnsdysfori angår grunnleggende menneskerettigheter;
  • hensynet til barnets beste er ikke vurdert; og
  • helsetilbudet til personer med kjønnsinkongruens/kjønnsdysfori må styrkes.

For å lese hele vår uttalelse, følg lenken lenger opp på siden.