Høringsuttalelse – Endringer i vergemålsloven

NIM-H-2019-005
NIMs høringsuttalelse - endringer i vergemålsloven (14.02.2019) (pdf) 344.54 KB
Illustrasjonsbilde: rawpixel, Unsplash. unsplash-logorawpixel

De temaer som tas opp er behov for videreutvikling av beslutningsstøtte, samtykkekompetanse og mindreåriges selvbestemmelse under vergemål.

Justis- og beredskapsdepartementet inviterte i brev av 14. november 2018 til å komme med høringsinnspill om mulige endringer i vergemålsloven (personer uten samtykkekompetanse, særskilt forvaltning av midler, klage- og begjæringsrett i saker om vergen mv.). NIM sendte sin høringsuttalelse 14. februar 2019. Vår uttalelse finnes ved å følge lenken lenger oppe på siden.