De temaer som tas opp er forslaget om endring av reindriftslovens formålsparagraf og oppnevning av medlemmer til reindriftsstyret.

Høringsuttalelse reindriftslov 15.03.2019 (248 KB)
Foto: Marcus Löfvenberg, Unsplash unsplash-logoMarcus Löfvenberg

Du finner vår uttalelse ved å klikke på lenken over bildet.