Høringsuttalelse – Forslag til endringer i straffegjennomføringsloven (bruk av spytthette, pust- og bevegelsessensor i fengselsceller mv.)

NIM-H-2019-018
Høring - bruk av spytthette mv. (pdf) 346.66 KB
Straffegjennomføringsloven § 38 regulerer når tvangsmidler mot innsatte kan brukes. NIM har nettopp avgitt uttalelse til forslag til endringer i nevnte lov. Illustrasjonsfoto: Ye Jinghan, Unsplash. unsplash-logoYe Jinghan

Temaene som tas opp er tvangsmidler, forbud mot umenneskelig og nedverdigende behandling og psykisk syke i fengsel.

Det er Justis- og beredskapsdepartementet som har sendt på høring forslag til endringer i straffegjennomføringsloven. NIM mener at viktige menneskerettslige problemstillinger ikke er angitt eller vurdert i tilstrekkelig grad i forslaget, og ber derfor departementet i det videre arbeidet å foreta eksplisitte vurderinger av de menneskerettslige rammene for bruk av tvangsmidler overfor innsatte i fengsler.

Hele uttalelsen finnes ved å følge lenken lenger oppe på siden.