Høringsuttalelse – forslag til forskrift om pass og nasjonalt ID-kort

NIM-H-2019-012
NIMs høringsuttalelse - forslag til forskrift om pass og nasjonalt ID-kort (07.06.19) (pdf) 271.29 KB
Foto: Politiet

De temaer som tas opp er innhenting av personinformasjon som kan brukes til biometrisk gjenkjenning og krav til ansikts-foto.

Justis- og beredskapsdepartementet har bedt om innspill til forslag om forskrift for pass og nasjonalt id-kort. NIM har avgrenset sitt innspill til de deler av høringsnotatet som er mest relevante sett opp mot NIMs mandat: «Det vil si at vi i hovedsak konsentrerer oss om høringsnotatets kapittel 3.2.6 om innhenting av personinformasjon som kan brukes til biometrisk gjenkjenning, herunder om krav til ansiktsfoto.»

Hele høringsuttalelsen finner du ved å følge lenken lenger oppe på siden.