Høringsuttalelse – Forslag til ny forskrift om utførelse av personundersøkelse i straffesaker

NIM-H-2019-008
Forslag til forskrift om utførelse av personundersøkelse i straffesaker (pdf) 177.81 KB
unsplash-logoEsther Sweeney

I forslaget til ny forskrift om personundersøkelser i straffesaker fremgår det at personundersøkelser for mindreårige skal prioriteres, og det foreslås innført en frist på fire uker for ferdigstillelse av disse personundersøkelsene.

Det foreslås også at ungdoms-koordinator i konfliktrådet kan trekkes inn i arbeidet med personundersøkelsen dersom dette er hensiktsmessig, og den siktede mindreårige og vergene samtykker til dette. NIM er posittiv til forslagene.

Les hele vår uttalelse ved å følge lenken lenger oppe på siden.