Høringsuttalelse – NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land

NIM-H-2019-017
NIM høringsuttalelse - Nasjonal ramme for vindkraft (pdf) 207.49 KB
Illustrasjonsbilde: Jason Blackeye, Unsplash unsplash-logoJason Blackeye

Temaene som tas opp er hensynet til urfolks rettigheter, samlede eller kumulative inngrep og koordinering mellom ulike departementer.

NIM har avgitt høringsuttalelse til Olje- og energidepartementet om NVEs forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land. Du finner høringsuttalelsen ved å trykke på lenken lenger oppe på siden.