Høringsuttalelse – Forslag til endringer i utlendingsloven m.m. om opptak og lagring av biometri i utlendingssaker

NIM-H-2019-019
Høringsuttalelse - opptak og lagring av biometri i utlendingssaker (pdf) 269.29 KB
Illustrasjonsbilde: Lukenn Sabellano, Unsplash. unsplash-logoLukenn Sabellano

Forslaget innebærer blant annet at det skal tas opp og lagres fingeravtrykk av alle som søker oppholdstillatelse, og at slik informasjon skal lagres vesentlig lengre enn etter gjeldende regelverk. NIM anbefaler at departementet vurderer og redegjør for de menneskerettslige rammene for politiets bruk av utlendingsmyndighetenes fingeravtrykksregister for etterforskningsformål.