Høringsuttalelse – Politiattest for personer som er i kontakt med mindreårige

Høringsuttalelse - politiattest for personer som er i kontakt med barn (pdf) 174.18 KB

NIM påpeker at en identifisering av behovet for å kreve politiattest på flere områder hvor personer er i kontakt med barn, kan være ett virkemiddel for å forebygge misbruk av barn. Dette er i tråd med FNs barnekomités anbefalinger til Norge. Departementet må likevel vurdere hvorvidt innføring av nye hjemler for å kreve politiattest er i samsvar med EMK artikkel 8.