Innspill til regjeringens arbeid med strategi for kunstig intelligens

Innspill til strategi for kunstig intelligens (pdf) 218.78 KB
Bilde: imgix, Unsplash unsplash-logoimgix

NIM mener at departementet bør ha særlig oppmerksomhet rettet mot de menneskerettslige problemstillingene som kan følge av kunstig intelligens (KI). Med progressiv bruk av teknologi følger det også et statlig ansvar for å utvikle dertil passende rettighetsbeskyttelse og rettssikkerhetsmekanismer.

Regjeringen har bedt om innspill til arbeidet med nasjonal strategi for kunstig intelligens. NIM mener at bruk av KI i offentlig sektor og sammenhenger som berører borgernes rettssfære kan foranledige et spekter av nye menneskerettslige problemstillinger. Oppmerksomhet om slike problemstillinger bør derfor inngå i utviklingen av regjeringens strategi for KI.

Les hele vårt innspill ved å følge lenken lenger oppe på siden.