Temarapport 2019 – Eldres menneskerettigheter: syv utfordringer

NIM-R-2019-002
Temarapport 2019 - Eldres menneskerettigheter, syv utfordringer (NIM) (pdf) 1.20 MB

Denne temarapporten belyser aktuelle menneskerettslige utfordringer som berører eldre. NIM har analysert rettslige og faktiske grunnlag på syv ulike temaområder. Rapporten omtaler flere forhold som gir grunn til bekymring, i tillegg til konkrete anbefalinger til myndighetene.

De syv temaene rapporten omhandler er:

  • vergemål og rettslig handleevne
  • vold og seksuelle overgrep mot eldre
  • tvungen helsehjelp
  • aldersdiskriminering utenfor arbeidslivet
  • universell utforming – informasjons-, kommunikasjons-, og tjenestetilgang
  • helsehjelp, underernæring og uheldig legemiddelbruk
  • eldre LHBTI-personers møte med helse- og omsorgstjenesten

Sammendrag: Eldres menneskerettigheter: syv utfordringer

29. august arrangerte NIM seminar om eldres menneskerettigheter. Var du ikke til stede? Se opptaket på NIMs Youtube-kanal.