Denne temarapporten belyser aktuelle menneskerettslige utfordringer som berører eldre. NIM har analysert rettslige og faktiske grunnlag på syv ulike temaområder. Rapporten omtaler flere forhold som gir grunn til bekymring, i tillegg til konkrete anbefalinger til myndighetene.

Temarapport 2019 - Eldres menneskerettigheter, syv utfordringer (NIM) (1 MB)

 

 

De syv temaene rapporten omhandler er:

  • vergemål og rettslig handleevne
  • vold og seksuelle overgrep mot eldre
  • tvungen helsehjelp
  • aldersdiskriminering utenfor arbeidslivet
  • universell utforming – informasjons-, kommunikasjons-, og tjenestetilgang
  • helsehjelp, underernæring og uheldig legemiddelbruk
  • eldre LHBTI-personers møte med helse- og omsorgstjenesten