Anerkjennelse av ekteskap inngått med mindreårige etter utenlandsk rett mv.

NIM høringsuttalelse - Høring om anerkjennelse av ekteskap inngått med mindreårige etter utenlandsk rett mv. (pdf) 288.86 KB

Høringen gjelder forslag til endringer i ekteskapsloven som gjelder anerkjennelse av ekteskap inngått med mindreårige etter utenlandsk rett. Før departementet sendte saken på høring, ble det avholdt møte mellom NIM og barne- og familiedepartementet. NIM har i høringsrunden vist til våre tidligere innspill.