Ivaretakelse av retten til privatliv ved innsamling av opplysninger om lokasjon og nærkontakt i forbindelse med digital smittesporing.

Brev fra NIM til HOD og FHI – 2020-04-17 (pdf) 290.19 KB

Brev sendt til Helse- og omsorgsdepartementet og Folkehelseinstituttet 17. april.