Innspill til FNs kvinnekomité – Kvinnekonvensjonen

NIM-IR-2020-002
NIM inputs to CEDAW-LOIPR_June 2020_final (pdf) 291.95 KB

Innspill til komiteens utarbeidelse av saksliste til Norge i forkant av statens rapport under forenklet rapporteringsprosedyre.

Innspill til komiteens utarbeidelse av saksliste til Norge i forkant av statens rapport under forenklet rapporteringsprosedyre.