Menneskerettighets­forsvarere i Norge

NIM-R-2020-001
Rapport_Menneskerettighetsforsvarere_web (pdf) 1.80 MB
Foto: Peder Mydske/Stortinget

Rapport basert på spørreundersøkelse gjennomført i februar 2019.

Menneskerettighetsforsvarere er enkeltpersoner, grupper og organisasjoner som fremmer og beskytter menneskerettighetene. De setter søkelys på menneskerettighetsutfordringer, ofte på systemnivå, for å styrke demokratiet, rettsstaten og sosial rettferdighet. NIM gjennomførte i 2019 en spørreundersøkelse, sammen med NGO-forum, om menneskerettighetsforsvarere i Norge. Selv om det ikke er grunn til å tro at norske menneskerettighetsforsvarere utsettes for samme type press som menneskerettighetsforsvarere opplever i mange andre land, er det likevel viktig å kartlegge situasjonen i Norge. Spørsmålene i undersøkelsen tar utgangspunkt i rettigheter i FNs erklæring om menneskerettighetsforsvarere. Spørsmålene dekker temaene som listes opp i erklæringen: vold, trusler, trakassering, diskriminering, forsamlings-og foreningsfrihet, tilgang til informasjon, deltakelse og retten til å søke og motta finansiering.