NIMs høringssvar til NOU 2019: 26 Rusreform – fra straff til hjelp

Høringssvar - rusreform 15 mai (pdf) 230.44 KB

NIM diskuterer her menneskerettslige aspekter ved forslaget fra rusreformutvalget, herunder forslagene til lovendringer i lys av bl.a. barns rettigheter, retten til helse, og retten til privatliv.