Oppfyllelse av innsattes menneskerettigheter ved tiltak i fengsel for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19

NIM-B-2020-005
Oppfyllelse av innsattes menneskerettigheter ved tiltak i fengsel for å avhjelpe konsekvensene av Covid-19 (pdf) 269.04 KB

Brev til Justis- og beredskapsdepartementet og Kriminalomsorgsdirektoratet 05.05.2020