Enslige mindreårige asylsøkere som forsvinner fra mottak og mangelfull statistikk

NIM-B-2021-006
Henvendelse fra NIM vedrørende manglende statistikk over EMA som forsvinner fra mottak (pdf) 159.17 KB

I dette brevet påpeker NIM bekymring over manglende statistikk over enslige mindreårige asylsøkere som forsvinner fra mottak. I lys av den utsatte situasjonen til ungdommer som forsvinner, oppfordrer NIM justis- og beredskapsministeren til å sikre at det kontinuerlig innhentes statistikk over mindreårige som forsvinner fra mottak og at man finner alternative måter å føre statistikk overfor denne gruppen i tidsperioder hvor UDI oppgir at dette ikke er mulig.