Fastsettelse av offisielle samiske og offisielt kvensk navn på Kongeriket Norge

NIM-H-2021-003
NIM høringsuttalelse - fastsettelse av offisielle samiske og offisielt kvensk navn på Kongeriket Norge (pdf) 152.92 KB

NIM mener at en fastsettelse av offisielle samiske og offisielt kvensk navn på Kongeriket Norge er i tråd med mål og prinsipper i Den europeiske pakten om regions- eller minoritetsspråk (minoritetsspråkpakten).