Forespørsel om møte med kommunal- og distriktsminister

NIM-B-2021-027
Brev til kommunal- og distriktsminister (pdf) 147.48 KB

NIM har sendt brev til kommunal- og distriksminister Bjørn Arild Gram hvor vi ber om et møte for å overlevere og presentere rapporten «Kommuner og menneskerettigheter» og dens anbefalinger.