Forespørsel om møte med ny barneminister

Forespørsel om møte med ny barneminister (pdf) 159.80 KB

I brevet til barne- og familieminister Kjersti Toppe peker NIM på barnevernssakene mot Norge i EMD, behovet for å styrke nasjonale klageordninger for barn og barns rett til medvirkning i politikk og tiltak.