Forespørsel om møte med ny kultur- og likestillingsminister

NIM-B-2021-020
Forespørsel om møte med ny kulturminister (pdf) 175.14 KB

NIM har sendt brev til kultur- og likestillingsministeren hvor særlig spørsmål som handler om retten til likestilling for mennesker med nedsatt funksjonsevne er tema.