Forslag om endringer i reglene om saksbehandlingen i Utlendingsnemnda

NIM-H-2021-033
Høringsinnspill fra NIM til forslag om endringer i reglene om saksbehandlingen i Utlendingsnemnda (pdf) 198.48 KB

NIM har avgitt høringsinnspill til Justis- og beredskapsdepartementets forslag om endringer i saksbehandlingen mv. i Utlendingsnemnda. NIM foreslår endringer å for styrke muntlig høring av barn og kontradiksjonen i Utlendingsnemndas saksbehandling.