Høringssvar – endringer i medisinsk fødselsregisterforskrift

NIM-H-2021-013
Høringssvar - endringer i medisinsk fødselsregister 1 (pdf) 174.34 KB

Helse- og omsorgsdepartementets høring innebærer en utvidelse av fødselsregisterforskriften ved at assistert befruktning som ikke resulterer i svangerskap og svangerskap som blir avbrutt før svangerskapsuke 12 skal registreres. NIM savner at Helse- og omsorgsdepartementet synliggjør og vurderer hvilke privatlivsimplikasjoner som oppstår ved å utvide registreringsadgangen i fødselsregisterforskriften.